Privatumo politika

PRIVATUMO NUOSTATOS

1. Bendrosios nuostatos

Mes, mažoji bendrija MB Baltijos menai“, registracijos adresas: Šatrijos Raganos g. 58, Vilnius, el. paštas: galerija@baltijosmenas.lt, telefono numeris +370 611 11888 (toliau – Duomenų valdytojas arba Baltijos Menas), gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą, kaip tai numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai bei Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR).

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Šios privatumo nuostatos nėra taikomos kitiems internetiniams ar neinternetiniams mūsų tinklalapiams, produktams ar paslaugoms. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje

2. Šių privatumo nuostatų apimtis

Ši privatumo politika taikoma asmens duomenims, kuriuos renkame svetainėje www.baltijosmenas.lt (toliau – Svetainė). Joje aprašoma, kaip mes naudojame jūsų duomenis, bei jūsų duomenų apsaugos teisės įskaitant teisę į tam tikrą mūsų vykdomo duomenų tvarkymo dalį. Daugiau informacijos apie jūsų teises ir kaip jomis naudotis yra pateikta skyriuje „Kaip mes saugome jūsų informaciją ir jūsų teisės“.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius, kurių mes nekontroliuojame. „Baltijos Menas“ nėra atsakingas už kitų tinklalapių privatumo politiką ar praktiką. Jeigu patenkate į tuos tinklalapius per mūsų Svetainę, turėtumėte perskaityti tų svetainių privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip jos renka, naudoja ir dalijasi jūsų informacija.

 • Kodėl mes renkame Jūsų asmeninius duomenis
 • Mes tvarkome asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
 • Kliento paskyros Svetainėje sukūrimas ir administravimas. Tvarkomi asmens duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su meno kūrinio pirkimu (pvz., informacija apie pristatymo vietą, durų užraktai ir t.t.). Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie Svetainės ar užsakymo atlikimo;
 • Meno kūrinių pardavimas internetu ir vėlesnis klientų aptarnavimas. Tvarkomi asmens duomenys: vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys. Šie duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie internetinės svetainės ar užsakymo atlikimo.
 • Tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu užtikrinimas. Tvarkomi asmens duomenys: vardas; pavardė; IP adresas; mokėjimo URL nuoroda; mokėjimo užšifruotas turinys, gautas elektroninio dokumento teisingumui nustatyti; mokėjimo tipas; mokėjimo suma; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
 • Tiesioginė rinkodara, t.y., teikti jums informaciją apie „Baltijos Menas“ veiklą, produktus ar paslaugas. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Užsisakykite naujienlaiškį”) varnele. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, atrašydamas elektroniniu paštu arba telefonu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
 • Komunikacija. Atsakyti į jūsų užklausas ar kitą susirašinėjimą, pateiktą naudojantis Svetaine;

Tuo atveju, jeigu Jūs užsakysite ir neapmokėsite meno kūrinio, Jūsų duomenis Baltijos Menas saugos 3 (tris) metus nuo užsakymo pateikimo momento.

Klientui nepateikus visų ar dalies aukščiau Privatumo politikoje nurodytų duomenų, Baltijos Menas neturės galimybės įgyvendinti anksčiau nurodytą (-us) tikslą (-us), t. y. nebus sukurta Kliento paskyra ir (ar) Klientas negalės įsigyti meno kūrinio(-ių) ir (ar) nebus galima už juos atsiskaityti internetu.

3. Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Baltijos Menas įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra asmens sutikimas;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
 • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
 • kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

„Baltijos Menas“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis toliau nurodytoms gavėjų kategorijoms (visais atvejais tik tada, kai to reikia jų funkcijoms atlikti):

 • mūsų darbuotojams (įskaitant darbuotojus ir nepriklausomus konsultantus), profesionaliems patarėjams ir atstovams;
 • tretiesiems asmenims-paslaugų teikėjams, kurie tvarko jūsų asmens duomenis „Baltijos Menas“ vardu ir kuriuos saisto sutartiniai įsipareigojimai išlaikyti jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir atitinkamai juos saugoti, t.y.,:
 • Asmens duomenys, renkami tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu tikslu, gali būti teikiami: UAB „Paysera Lt”, PayPal Holdings, Inc; ar kitiems atsiskaitymą užtikrinantiems tiekėjams;
 • Asmens duomenys, renkami meno kūrinio rėminimo tikslams, yra teikiami Svetainėje nurodytiems rėminimo paslaugų teikėjams. Šią informaciją sužinosite pasirinkę rėminimo paslaugą;
 • Asmens duomenys, renkami meno kūrinio pristatymo tikslais, gali būti teikiami Lietuvos Paštas, UAB „DPD Lietuva”, Venipak, TNT, UPS ir kitoms pristatymo kompanijoms. Asmens duomenys teikiami tik meno kūrinių pristatymo tikslais;
 • Kitiems subjektams asmens duomenys teikiami tik gavus išankstinį asmens sutikimą; ir
 • vyriausybinėms institucijoms, reguliavimo institucijoms bei teisėsaugos pareigūnams, jeigu to reikia pirmiau nurodytais tikslais, taip nurodo įstatymai arba to reikia siekiant teisiškai apsaugoti mūsų teisėtus interesus laikantis galiojančių įstatymų.

4. Tiesioginė rinkodara

Kartais galite gauti mūsų el. laiškus su informacija apie naujus meno kūrinius, galerijos papildymus ir papildomas paslaugas. Savo paskyroje galite nurodyti, kad tokių el. laiškų nenorite gauti.

Be to, kiekvieną kartą gavę „Baltijos Menas“ naujienlaiškį turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti Baltijos Menas naujienlaiškių.

5. Slapukai ir susijusios sekimo technologijos

 • Slapukų naudojimas Svetainėje

„Baltijos Menas“ gali naudoti slapukus informacijai apie jus rinkti ir tam, kam internete jūs teikiate pirmenybę, išsaugoti. Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra nedidelis kiekis informacijos, atsiunčiami į jūsų prietaisą, kai apsilankote Svetainėje. Tada, jums grįžus į Svetainę, slapukai parsiunčiami jam atgal: tai naudinga, nes leidžia tinklalapiui atpažinti jūsų prietaisą. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite www.allaboutcookies.org.

 • Gali būti naudojamos šios slapukų kategorijos:

1 kategorija: Būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainėje ir naudotis jos ypatybėmis. Be šių slapukų neįmanoma suteikti jūsų pageidaujamų paslaugų (pvz., prisiminti jūsų prisijungimo informacijos).

2 kategorija: Veikimo slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip žmonės naudojasi Svetaine. Pavyzdžiui, „Teva“ naudoja šiuos slapukus, kad geriau suprastume, kaip klientai patenka į Svetainę, joje naršo ar ja naudojasi, ir akcentuotume sritis, kurias galėtume patobulinti, pvz., navigaciją, naudotojo patirtį ir rinkodaros kampanijas. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta, todėl ji yra anoniminė. Ji naudojama tik Svetainės veikimui patobulinti.

3 kategorija: Funkciniai slapukai

 

Šie slapukai įsimena jūsų pasirinkimus (pvz., pasirinktą kalbą). Juos galima naudoti siekiant jums suteikti jūsų pasirinkimus labiau atitinkančią patirtį ir padaryti apsilankymus Svetainėje patogesnius jums. Šių slapukų renkama informacija gali būti suanoniminta ir jie negali sekti jūsų naršymo kituose tinklalapiuose veiklos.

Jeigu norite ištrinti jūsų kompiuteryje jau įdiegtus slapukus, žr. savo interneto naršyklės pagalbos skyrių, kur pateiktos instrukcijos, kaip surasti failą ar direktoriją, kurioje išsaugoti slapukai.

Informaciją apie slapukų ištrynimą ar valdymą taip pat rasite www.allaboutcookies.org. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ištrynę mūsų slapukus (arba išjungę būsimus slapukus) nebegalėsite pasiekti tam tikrų Svetainės vietų ar ypatybių.

 • Žiniatinklio indikatorių naudojimas

Kai kuriuose mūsų Svetainės puslapiuose ir mūsų siunčiamuose el. laiškuose gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (kartais dar vaidinamų tinklo duomenų rinkėjais), kurie mums leidžia skaičiuoti naudotojus, apsilankiusius tuose puslapiuose ar perskaičiusius mūsų el. laiškus. Žiniatinklio indikatoriai renka ribotą informaciją įskaitant slapuko numerį, puslapio peržiūros datą ir laiką bei puslapio, kuriame yra žiniatinklio indikatorius, aprašymą. Šie indikatoriai neperduoda jokių asmeninių duomenų ir yra naudojami tik konkrečios kampanijos efektyvumui sekti.

Mes naudojamės Google Analytics apsilankymų šioje svetainėje analizei atlikti. Google Analytics generuoja statistinius duomenis ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine per slapukus, kurie įrašomi į naudotojų kompiuterius. Su mūsų svetaine susijusi generuojama informacija naudojama ataskaitoms apie naudojimąsi svetaine rengti. Google šią informaciją įrašo. Pateiktą Google privatumo politiką rasite adresu http://www.google.com/privacypolicy.html.

 • Kaip mes saugome jūsų informaciją ir Jūsų teisės

Mes saugome visą mūsų surinktą informaciją apie jūsų pasirinktus kūrinius, tematiką ar kitą Jūsų pasirinktą informaciją. Jūsų informacija saugoma 5 (penkis) metus, šios Privatumo politikos III skiltyje „Kodėl mes renkame Jūsų asmeninius duomenis“ nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kokio pagrįstai reikia pirmiau išdėstytais tikslais laikantis galiojančių įstatymų.

Remdamiesi galiojančiais įstatymais, jūs galite turėti teisę prašyti „Baltijos Menas“ pateikti jūsų informacijos kopiją, ištaisyti informaciją, ją ištrinti ar apriboti jos tvarkymą arba paprašyti mūsų perduoti tam tikra tos informacijos dalį kitoms organizacijoms. Jūs taip pat galite prieštarauti dėl tam tikros duomenų tvarkymo dalies. Kai kuriais atvejais šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, kai mes galime įrodyti, jog taikomas teisinis reikalavimas tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Kai duodate sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo, tą sutikimą galite bet kada atšaukti.

Norėdami pasinaudoti bet kuriomis iš savo teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis, susisiekite su mumis el. paštu: galerija@baltijosmenas.lt.

Kompetentinga nacionalinė „Baltijos Menas“ mažosios bendrijos „MB Baltijos menai“ duomenų apsaugos institucija yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, http://www.ada.lt; el. paštas: ada@ada.lt, esanti Vilniuje, Lietuvoje. Visą sąrašą galite rasti Europos Komisijos tinklalapyje adresu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index _en.htm.

Daugiau informacijos apie Jūsų teises, susijusias su duomenų apsauga: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-overview-citizens_lt.pdf

6. Prieiga prie asmens duomenų, jų pataisymas ir nesutikimas

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su mūsų turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti.

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad nemokamai pataisytume visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti.

Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: galerija@baltijosmenas.lt. Prašyme aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą ir kitus registracijos duomenis (jei yra).

7. Trečiųjų asmenų tinklalapiai

Mes nesame atsakingi už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuos net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

 8. Informacijos saugumo užtikrinimas

Mūsų tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

 • Tarptautinis duomenų perdavimas

„Baltijos Menas“ vykdo veiklą Lietuvoje, todėl tarptautiniu mastu Jūsų informacija nėra perduodama kitoms šalims už jūsų valstybės bei Europos ekonominės erdvės ribų.

Tuo atveju, jeigu ateityje ši informaciją būtų perduodama už nurodytos teritorijos ribų, mes dėtume visas pastangas, kad Jūsų asmeniniai duomenys ir toliau liktų apsaugoti. Pavyzdžiui, „Baltijos Menas“ perduotų informaciją Jungtinėms Amerikos Valstijoms, remiantis privatumo skydo sertifikatu; kitoms šalims – pagal ES Komisijos patvirtintus standartinius sutartinius straipsniais.

Ši privatumo nuostatų versija atnaujinta 2018-10-03.