Vytautas Paplauskas

Vytautas Paplauskas (g. 1989) įgijo menų bakalauro laipsnį Bormuto menų universitete (Didž. Britanija)
2011 m. Šiuo metu užsiima fotografija ir tapyba.
Menininko kūrybą galima priskirti aštraus krašto („hard edge“) tapybos tradicijai, nes darbams būdingos
aštrių kraštų geometrinės formos, o potėpis visiškai eliminuotas. Darbų siužetas minimalus, tačiau
kompozicija – kruopščiai apgalvota, nes siekiama kuo minimalesnėmis priemonėmis sukurti paveikios
fikcinės erdvės ar abstrahuoto peizažo įspūdį. Itin didelis dėmesys skiriamas ir koloritui, kuris pasitelkiamas
kaip efektyvi priemonė gylio, erdvės ir persidengiančių jos plokštumų pojūčiui kurti.
Vytauto Paplausko darbų estetiką galima paaškinti menininko susidomėjimu tuo, kaip šiuolaikinės
skaitmeninės technologijos bei internetas veikia mūsų vaizduotę, vizualaus meno, o ypatingai tapybos,
kūrimą. Dėl to daugelis menininko darbų primena simuliuotos realybės vaizdinius, nutolusius nuo
apčiuopiamos, materialios tikrovės.