Arvydas Martinaitis

ARVYDAS MARTINAITIS Gimė 1971 metais Kaune 1989-1993 m. studijavo Kauno Aukštesniojoje meno mokykloje, (dabar Kauno kolegija meno ir ugdymo fakultetas) 1993-1999 m. Vilniaus dailės akademijoje tapybą (magistras) pas profesoriųPovilą Ričardą Vaitiekūną. Nuo 1999 metų dėsto Kaunokolegijos meno ir ugdymo fakultete (buvo Justino Vienožinskiofakultetas), lektorius 2006 metais įstojo į Lietuvos dailininkųsąjungą. 2007-2011 metų Dailės katedros vedėjas. Nuo 2009 iki2020 parodų, kuravimas ir organizavimas. Nuo 2011 iki dabartarptautinių plenerų kuravimas Kauno kolegijos meno ir ugdymofakultete (buvęs Justino Vienožinskio menų fakultetas). Nuo2015 iki 2019 Žiemgalos plenero kuravimas (Šiaurės Lietuvoje).2019 metais surengtas paskutinis jubiliejinis XXX Žiemgalospleneras. Iš svarbesnių kuruotų parodų: Angies paroda„Sugrįžimas“ (“The Comeback”), Vilmanto Marcinkevičiaus, Aušros Vaitkūnienės, Pauliaus Juškos, Medos Narbutaitės, Elenos Balsiukaitės, Manto Maziliausko, Vido Poškaus, JovitosAukštikalnytės-Varkulevičienės, Vytautas Kazimieras Jonynas.