Gitas Markutis

Gitas Markutis 1963- 1971 metais mokėsi Biržų I vidurinėje  mokykloje, 1986- 1993 metais studijavo statybos ekonomiką Vilniaus technikos universitete, 2002- 2006 metais studijavo dailės pedagogiką Marijampolės kolegijoje.

apytojo kūryba išsiskiria jautrumu gamtai, aplinkai, istorinei architektūros detalei. Iš subjektyviai svarbių smulkmenų susideda jo meninis pasaulis, kuriame dominuoja ekspresyvi tapybos maniera, kompozicijos dinamika. Visa tai – tai dailininko individualios stilistikos bruožai. Autoriaus kūryba pasižymi originalumu, subtilia peizažų ir miestovaizdžių interpretacija. Dažnas tapybos darbas sujungia ir autoriaus filosofiją, jo gilesnius svarstymus apie pasaulį ir aplinką, žmogaus buvimą toje aplinkoje.

Parodose Gitas Markutis dalyvauja nuo 2006 metų .Yra surengęs daugiau kaip dvidešimt personalinių parodų.  Kūrėjo darbų yra įsigiję Lietuvos dailės kolekcininkai, darbų yra įsigiję ir meno mylėtojai iš Suomijos, Sank Peterburgo. Darbai yra patalpinti  Vinicos dailės muziejaus fonduose, Ukrainoje.