Kristina Daniūnaitė

Gimė 1975 m. Panevėžyje, kur 1993 m. baigė J. Miltinio vidurinę mokyklą ir 1986-1991 m. Panevėžio dailės mokyklą. 1995- 1998 m. studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje, kur įgijo dailiojo stiklo meistro kvalifikaciją už diplominį darbą apie interjero vitražą.
1998- 2002 m. tęsė Grafikos bakalauro studijas VDA, 2002-2004 m. Grafikos magistro studijas. 2009 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. 2010 m. menininkė VPU įgijo mokytojo kvalifikaciją.
Kristina Daniūnaitė dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje nuo 2000 m.
2008 m. surengė personalinę parodą ,,Keisti nutikimai’’Panevėžyje, 2009 m. ,, Prieblanda’’ Vilniuje, 2016m. personalinę grafikos parodą ,,Iliuzijų miškas‘‘.
Daugiausia meninikės grafikos darbų atlikti oforto technika , dar naudoja akvatintą , mecotintą . Spalvotuose grafikos darbuose kombinuoja ofortą su lino raižiniu.