Naudojimosi taisyklės

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS „BALTIJOS MENAS“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Kiekvienas lankytojas užsakantis ir perkantis internetinėje parduotuvėje “Baltijos Menas” įsipareigoja laikytis nurodytų taisyklių ir pareigų (toliau – Taisyklės) bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Kliento arba Pirkėjo) ir internetinės parduotuvės „Baltijos Menas” teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje „Baltijos Menas“ pasirinkęs norimą meno kūrinį(-ius) suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”, ir galioja iki abiejų pusių pareigų tinkamo įvykdymo.
 3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma mažosios bendrijos „MB Baltijos menai“, laikantis Privatumo politikos, kurią galite rasti svetainėje baltijosmenas.lt.
 4. Už meno kūrinio autorystę bei nuosavybės teisę atsako šį meno kūrinį elektroninei svetainei „Baltijos Menas“ parduoti pateikęs autorius ar pardavėjas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui kiltų įtarimų dėl tokio meno kūrinio, „Baltijos Menas“ dės pastangas ir padės Pirkėjui išspręsti bet kokius galimus ginčus.
 5. „Baltijos Menas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

2. Meno kūrinio pirkimas ir pristatymas

 1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, kuriuo patvirtina, jog perka prekių krepšelyje pateiktą (-as) prekę(-es).
 2. Užsakymas yra priimtas, kai apmokėjimas įplaukia į nurodytą „Baltijos Menas“ atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą į savo elektroninę pašto dėžutę.
 3. Neapmokėjus užsakymo per 2 (dvi) darbo dienas, užsakymas yra anuliuojamas, nebent Klientas atskirai raštu susitaria dėl kitokio Prekių apmokėjimo termino.
 4. Prekės pristatomos Kliento pasirinktu būdu. Jeigu pageidausite užsakymą gauti per kurjerį, pristatymo laiką kurjeris suderins su Jumis telefonu iš anksto.
 5. Pirkėjo pareiga apžiūrėti siuntą. Siunta laikoma pristatyta, kai Pirkėjas ar jo atstovas priėmė siuntą ir patvirtino tai savo parašu. Pirkėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą. Neįvykdęs savo pareigos Pirkėjas netenka galimybės reikalauti iš Pardavėjo atsakyti už meno kūrinio kokybę.

3. Meno kūrinio grąžinimas

 1. Meno kūrinio grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
 2. Norėdamas grąžinti mano kūrinį Pirkėjas turi užpildyti Prašymo formą ir išsiųsti Pardavėjui (el. paštu: galerija@baltijosmenas.lt arba registruotu laišku) per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
 3. Keičiami arba grąžinami meno kūriniai turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • Meno kūrinys turi būti nepažeistas ar kitaip nesugadintas;
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje „Baltijos Menas“ esančios prekės (meno kūriniai) savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių;
 • Jei Pirkėjas atsisako Meno kūrinio (prekės) pirkimo – pardavimo sutarties, Prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiamos ar priimamos iš Pirkėjo per 15 (penkiolikos) dienų terminą nuo Prekių pristatymo Pirkėjui. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.
 • Meno kūrinys (prekės) grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotas, t.y., taip, kaip jas gavo Pirkėjas;
 • Meno kūrinys (prekė) nebus priimamas atgal, jei buvo panaudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
 1. Jeigu užsakymo metu nurodoma, kad siuntinys bus draudžiamas, Pirkėjas privalo papildomai laikytis ir tokio draudimo taisyklių. Šių taisyklių nesilaikymas daro draudimą negaliojantį.

4. Pardavėjo atsakomybės ribojimas

 1. „Baltijos Menas“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla:
 2. dėl to, jog Klientas, neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, įsipareigojimus ar nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta;
 3. dėl kitų asmenų, kurių veiklos „Baltijos Menas“ nekontroliuoja, veiklos.
 4. Tuo atveju, jeigu per svetainę baltijosmenas.lt įsigytą meno kūrinį Pirkėjui pristatytų pats kūrinio autorius, „Baltijos Menas“ bus atsakingas bendrai su autoriumi, kiek tai numato bendradarbiavimo sutartis.

5. Pardavėjo ir pirkėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę:
 • be išankstinio perspėjimo apriboti, nutraukti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve baltijosmenas.lt, jeigu pirkėjas sąmoningai bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos veikimui;
 • laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo;
 • vienašališkai keisti bei papildyti šias Taisykles be papildomo įspėjimo. Atnaujinta Taisyklių versija talpinama viešai baltijosmenas.lt svetainėje. Taisyklių pakeitimas neturi įtakos jau vykdomam užsakymui;
 • kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 1. Pirkėjas turi teisę:
 • reikalauti iš Pardavėjo pakeisti meno kūrinį, jeigu jis iš esmės skiriasi nuo užsakyme nurodyto ir apie tai jis nebuvo įspėtas;
 • grąžinti meno kūrinį vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Pardavėjo ir pirkėjo pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja:
 • sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės baltijosmenas.lt teikiamomis paslaugomis;
 • organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu. Siuntos siunčiamos tiesiogiai iš „Baltijos Menas“ arba meno kūrinio autoriaus;
 • saugiai supakuoti meno kūrinius, jie nebūtų pažeisti transportuojant Pirkėjui;
 • susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalint Pirkėjui patiekti užsakyto meno kūrinio (-ių), nedelsiant pasiūlys Pirkėjui analogišką arba panašų meno kūrinį arba pratęs pristatymo terminą, o Pirkėjui atsisakius, grąžins Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjo pirkimas laikomas anuliuojamu.
 1. Pirkėjas įsipareigoja:
 • pateiktą užsakymą apmokėti per 2 darbo dienas;
 • nedelsiant informuoti Pardavėją, apie Pirkėjo pateiktų asmens duomenų pasikeitimą (ypač, jeigu pasikeičia pristatymo adresas);
 • patikrinti gautą siuntą prie kurjerio ir, nustačius bet kokius trūkumus ar užsakymo neatitikimus, apie tai pažymėti bei informuoti Pardavėją;
 • laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Elektroninė dovanų kortelė

 1. „Baltijos Menas“ elektroninė dovanų kortelė (toliau – Dovanų kortelė) galioja 6 (šešis) mėnesius nuo įsigijimo datos ir šis laikas nėra pratęsiamas.
 2. Dovanų kortelė nėra grąžinama ir nekeičiama į pinigus.
 3. Pinigai už nepanaudotą Dovanų kortelę nėra grąžinami.
 4. Jei norimo įsigyti „Baltijos Menas“ meno kūrinio kaina yra didesnė, kainos skirtumą galima sumokėti pervedant trūkstamą sumą į „Baltijos Menas“ sąskaitą. Apie tai privalote informuoti Pardavėją, nurodant unikalų Dovanų kortelės numerį, pasirinktą meno kūrinį bei trūkstamą sumą.
 5. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu meno kūrinio kaina nesiekia Dovanų kortelėje nurodytos sumos, nepanaudota Dovanų kortelės vertė Pirkėjui nėra grąžinama.
 6. Atlikus apmokėjimą ir nurodžius elektroninio pašto adresą, Dovanų kortelė iš karto bus išsiųsta nurodytu adresu.

Ši Taisyklių versija atnaujinta 2018-10-03.