Nidos kolonijos dailininkai

Nidos dailininkų kolonija (vok. Künstlerkolonie Nidden) – nuo XIX a. antros pusės iki 1945 m. Nidoje egzistavusi dailininkų organizacija, vienijusi įvairius vokiečių ir lietuvių dailininkus tapiusius Kuršių nerijos kraštovaizdį.